Bioplynové stanice

Bioplynové stanice Odpadkové

Optimalizace a intenzifikace bioplynových stanic od vstupu až po zpracování digestátu lze zajistit s bakteriálním přípravkem AquaBioTop Bacterin. Dávkuje se do homogenizační jímky, rozpětí teplot v bioreaktoru 38 – 42 °C. Zkušební provoz doporučujeme minimálně 3 měsíce, zvýšené množství i kvalitu bioplynu lze pozorovat již po 14-ti dnech navýšením až o 30 % metanu. Přípravek pracuje s volným vodíkem a přebytečným CO2. V první fázi rozkladu dochází k hlubší hydrolýze. Při sezonních změnách vstupů pomáhá přípravek AquaBioTop Bacterin stabilizovat výrobu bioplynu, snižuje pěnivost, špatně rozložitelná hmota se přeměňuje na hnojivo, které nezapáchá.

Produkt: AquaBioTop Bacterin

Výhody: Zvýšení vývinu bioplynu o 30%, stabilizace jeho výroby. Snižování vstupní dávky organické hmoty.