Čistírny odpadních vod

Kalová koncovka ČOV

V čistírenském procesu dochází ke koloběhu aktivovaného kalu při kterém získávají mikroorganismy vyšší odolnost proti destrukci. Když je přebytečný kal přečerpáván do VN, kde probíhá jeho stabilizace, zhoršuje odolné inokulum vyhnívací proces. S vyšším podílem organiky se kal hůře odvodňuje. Použitím přípravku AquaBioTop Bacterin, který obsahuje lyofilizované mezofilní geny nepatogenních bakterií, dochází k lizaci odumřelých mikroorganismů a tím k dokonalejší hydrolýze obsahu vyhnívacích nádrží. Přípravek AquaBioTop Bacterin má nejvyšší účinnost při rozkladu organických látek pozadí u málo zahuštěných přebytečných aktivovaných kalů.

Produkt: AquaBioTop Bacterin

Výhody: Zvyšuje produkci bioplynu o 10-15%

Odstranění biologické pěny v ČOV

Použitím enzymatického přípravku AquaBioTop EZ 1 odezní biologická pěna a zároveň slouží jako prevence proti biologickému pěnění. Lze aplikovat po celý rok. Působí na omezení účinků přemnožených vláknitých bakterií a postupným snižováním jejich četnosti.

Produkt: AquaBioTop EZ 1

Výhody: Omezení biologické pěny do šesti týdnů, dochází ke zlepšení tvorby vloček aktivovaného kalu a snížení kalového indexu. Technologie není závislá na investicích do technologického zařízení.

Biologická pěna obrázek

Zpracování ČOV po haváriích

Pokud se stane, že aktivovaný kal v systému odumře, aplikováním záložního bakteriálního startéru AquaBioTop Saprofyt Profi se vyhnete transportu kalu z jiné ČOV.

Produkt: AquaBioTop Profi

Výhody: Ve velmi krátkém časovém úseku oživení procesu čističky.

Odpady a kanalizace

Biotechnologie AquaBioTop čistí odpadní systémy nejen v gastronomických provozech, potravinářském průmyslu, ale všude, kde se usazují tuky a mastnota. Přípravek působí po celé délce zařízení a zároveň zbavuje kanalizační řady včetně přečerpávacích stanic usazenin organického původu.

Produkt: AquaBioTop Saprofyt

Výhody: Zlepšení odtokových parametrů, omezení zápachu, prodloužení životnosti odpadního potrubí, zabránění využívání organických sedimentů hlodavci jako zdroje potravy.

Zvýšení účinnosti kořenových ČOV

Během zapracování kořenové čističky je účinnost nižší nebo naopak při déle trvajícím provozu dochází u kořenových čističek k postupnému zanášení štěrkového lože. Účinnost lze zvýšit dávkováním probiotik, které zvýší účinnost čistícího procesu a zároveň prodlouží životnost ČOV.

Produkt: AquaBioTop Saprofyt Clasic

Výhody: Prodloužení a zintenzivnění činnosti kořenové ČOV