Dům a zahrada

Septik

Septiky - biologický odpad

V souvislosti s produktem AquaBioTop Saprofyt se automaticky nabízí řešení likvidace odpadních vod, a to pouze doplněním půdního filtru. Zařízení tímto dostane statut domovní čističky odpadních vod a je možné podle geologických půdních podmínek vypouštět vodu do trativodu. V tomto případě produkt AquaBioTop Saprofyt zajišťuje delší životnost půdního filtru (výměnné náplně) a odstraňuje zápach. Další možnost je vyčištěnou vodu za půdním filtrem přečerpat do zahradního jezírka.

Produkt: AquaBioTop Saprofyt

Výhody: Ztekucuje obsah tuhých látek, urychluje rozklad organické hmoty, zabraňuje zápachu a prodlužuje životnost odpadního systému

Jímky (žumpy)

Kdo má zkušenosti s jímkou – žumpou  zná problém s usazováním nečerpaného kalu a zápachem. Nečerpatelný kal zůstává na dně jímky a proto není možné 100% využít celý obsah jímky, která se z tohoto důvodu musí mnohem častěji vyvážet. Produkt AquaBioTop Saprofyt řeší tento problém ztekucením usazenin a plovoucích nečistot, které je poté možno kompletně z jímky vyčerpat.

Produkt: AquaBioTop  Saprofyt

Výhody: Nižší četnost vývozu, účinnější odbourávání látkového znečištění a snižování toxicity dusitanů, odstranění zápachu.

obrázek vany

Odpady a odpadní potrubí

Biotechnologie AquaBioTop čistí odpadní systémy splaškových vod v domácnostech (dřezy, sprchové kouty, vany, toalety), a to po celé délce odpadního potrubí. Velmi šetrný přípravek, vhodný pro všechny materiály odpadního systému.

Produkt: AquaBioTop Saprofyt

Výhody: Zlepšení odtokových parametrů odpadů. Omezení zápachu, prodloužení životnosti odpadního potrubí, zabránění využívání organických sedimentů hlodavci jako zdroj potravy.

Domovní ČOV

Zejména majitelům domácích nebo obecních ČOV (čističek odpadních vod), jsou určeny přípravky z této kategorie. Firma je dodavatelem Bio přípravku na bázi nepatogenních bakterií do ČOV. Tento přípravek významně zrychluje proces rozkladu kalů. Tuk je tradiční nepřítel ČOV, a proto přípravek AquaBioTop Bacterin napomáhá jeho rozkladu.

Produkt: AquaBioTop Bacterin

Výhody: Ztekucuje obsah tuhých látek, urychluje rozklad organické hmoty, zabraňuje zápachu, prodlužuje životnost domovní  ČOV  a odpadních systémů.

Domovní ČOV
Suché wc obrázek

Suchá WC

U suchých WC je problém s likvidací odpadu, protože není možno použít techniku na její vyčerpání (čerpadlo nebo odvoz fekálním vozem). Proto je pro majitele suchých WC produkt AquaBioTop Saprofyt ideálním řešením jak zlepšit manipulaci s odpadem, protože je zajištěna vyšší forma stabilizace exkrementů (produkt zajistí rozklad odpadu včetně papíru) a dále je významně snížen zápach. Odpad ze suchého WC, které je upravováno produktem AquaBioTop Saprofyt je možné po vybrání použít k výsadbě a přesazování dřevin.

Produkt: AquaBioTop Saprofyt

Výhody: Ztekucuje obsah tuhých látek, urychluje rozklad organické hmoty a zabraňuje zápachu.

Kompostování

V současné době se s převahou vyrábí komposty v aerobním procesu, tzn. za přístupu kyslíku. S překopáváním kompostu je v malém spojena fyzická námaha a ve velkém energetická náročnost. Tímto postupem docílíme živný kompost bez trvalejší složky humusu. Na zemědělsky obhospodařovaných plochách nedochází k plýtvání s biogenními prvky (PN). Při využití technologie AquaBioTop se docílí bez překopávání kvalitní humus. Dodané bakterie obsadí substrát a působí antagonicky na nežádoucí patogenní mikroorganismy. Důležité je udržovat kompostovací hmotu ve vlhkém stavu po dobu biodegradace.

Produkt: AquaBioTop Saprofyt Clasic

Výhody: Nižší energetická náročnost při vzniku kvalitního humusu.

Obrázek kompostu
Zahradní jezírko obrázek

Zahradní jezírka

V jezírku, ať už slouží k jakémukoliv účelu, probíhají samočisticí procesy na stejných principech jako v přírodě. V některých případech vlivem přerybnění, nevhodných stavebních parametrů nebo přehříváním vody se nedaří v jezírku udržet požadovanou kvalitu vody. Pro zlepšení kvality vody je vhodné doplňovat během vegetační sezony mikrobiální kulturu, která napomáhá dočištění vody, omezuje vegetační zákal a působí příznivě na růst rostlin a vodních živočichů.

Produkt: AquaBioTop

Výhody: Udržení vyšší kvality vody v jezírku zajišťuje vhodné životní podmínky pro ryby a podporuje růst rostlin.

Mikrobiální oživení biofiltrů

Vzhledem k tomu, že zapracování biofiltrů je dlouhodobější záležitost, dochází k tomu, že po tuto dobu není v systému nastaven rovnovážný stav. Je známo, že některé kmeny bakterií, které se podílejí na odbourávání celulózních látek a dusitanů mají pomalejší nárůst. Doplněním biokultury obsažené v produktu AquaBioTop se zvýší čistící účinnost zařízení, jak při zapracování biofiltru tak i při pravidelném dávkování mikrobiální kultury.

Produkt: AquaBioTop

Výhody: Nižší četnost výměny vody v systému, účinnější odbourávání látkového znečištění a snižování toxicity dusitanů, vyšší vitalita chovných ryb, celková pohoda zvířat, ozdravení prostředí.

Mikroorganismy obrázek
Obrázek akvária

Akvária

Akvaristům a milovníkům studené vody doporučujeme používat přípravek AquaBioTop s filtračním systémem s obsahem zeolitu. Bio přípravek je ideální k udržení čisté vody, neškodí rybkám ani životnímu prostředí, omezuje vznik řas, rozkládá zbytky potravy a odpadu, který rybky produkují.

Produkt: AquaBioTop

Výhody: Nižší četnost výměny vody v systému, účinnější odbourávání látkového znečištění a snižování toxicity dusitanů, vyšší vitalita chovaných ryb, celková pohoda, ozdravení prostředí.