Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.4.2017

Tyto podmínky upravují vztah mezi
Prodávajícím, dodavatelem, společností
AquaBioTop s.r.o.
U Družstva život 893/14
140 00 Praha 4

a

Kupujícím, odběratelem, kterým je konečný spotřebitel, firma, státní instituce apod.

Ceny

Aktuální ceny jsou uvedeny na www.aquabiotop.cz, jsou konečné.

Kupující

Pro závazné odeslání objednávky je nutné vyplnění údajů potřebných k realizaci objednávky. Nabídka je volně přístupná přes www stránky www.aquabiotop.cz

Objednávky je možno objednat:

  • Ústně /osobně, telefonicky/
  • Písemně /e-mailem, poštou/

Doprava

Při nákupu nad 1000,- Kč je doprava na náklady prodávajícího /poštovné, dopravné

Dodané zboží

Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hod. zaslat naskenován emailem prodávajícímu.

Vrácené zboží

Zboží dodané dopravcem a zaplacené zákazníkem je v souladu se zákonem č.367/2000 možno do 14 dnů od převzetí vrátit prodejci, odstoupit od smlouvy za následujících podmínek.

  • Doručit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady s přiloženým vyjádřením zákazníka o odstoupení od smlouvy a jasně vyznačeným číslem účtu, na který má byt provedena úhrada za vrácené zboží.
  • Zboží odeslané a doručené zpět na adresu prodávajícího, nesmí být použité, v nepoškozeném obalu a s dokladem o koupi.
  • Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato. Doručujeme Vám zboží pojistit.

Možnost vrátit zboží a odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží:

  • Upraveného na přání kupujícího, či bylo-li zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání.
  • Spotřebního zboží, u kterého se použitím snížila část jeho hodnoty a nelze jej vrátit v původním stavu před koupí.

Prodávající neručí za

  • Nepřijetí objednávky z technických důvodů.
  • Zpoždění nebo poškození dodávky zboží zaviněné doručovací službou.

Ochrana osobních údajů

Zákazník dává souhlas firmě AquaBioTop, s.r.o. podle zákona č. 101/2000 s uchováním jeho osobních údajů získaných při objednávce u firmy AquaBioTop, s. r. o. za účelem zpracování jeho objednávek, archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a za účelem zasílání reklamních nabídek a akcí. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Pokud zákazník nebude nadále chtít, aby tyto údaje firma AquaBioTop, s.r.o. uchovávala, je povinen písemně oznámit  firmě AquaBioTop, s.r.o. na adresu U Družstva život 893/14, Praha 4, 140 00 Praha 4

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebude-li konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.