Koupaliště, rybníky a nádrže

Udržení kvality koupacích vod ve volné přírodě

Ve vodách ke koupání ve volné přírodě se podle vyhlášky MZ ČR  č. 258/2011 Sb. sledují  hodnoty mikrobiálního znečištění. Přípravek AquaBioTop  obsahuje vybrané kmeny bakterií, které působí na fekální a patogenní mikroorganismy antagonicky. Přidáním přípravku do vody se docílí snížení počtu nechtěných enterokoků, koliformních a termotolerantních koliformních bakterií a to bez použití chemických desinfekčních prostředků. Předností této jednoduché metody je zlepšení koupacích vod na přírodní bázi, nízké provozní náklady a absolutní zdravotní nezávadnost, která již byla ověřena na desítkách vodních ploch v ČR.

Produkt: AquaBioTop

Výhody: Aplikace během koupací sezóny se opakuje duben – srpen 1x – 2x v měsíci. K aplikaci nejsou zapotřebí žádné investiční náklady.

Zlepšení prostředí v chovných rybnících

V rybářsky obhospodařovaných vodách zvýší přidané bakterie obsažené v přípravku AquaBioTop primární i sekundární produkci. Je to dáno vyšším využitím látkového znečištění obsaženého ve vodě. Přípravek AquaBioTop působí na snižování toxicity čpavku a dusitanu, kdy v závislosti na množství rozpuštěného kyslíku ve vodě podporuje denitrifikační a nitrifikační procesy. Při použití vybraných saprofytických bakterií v přípravku AquaBioTop jsou všeobecně pozorována: vyšší ochota k výtěru ryb, vyšší vitalita vodních živočichů, a při nižších dávkách krmení v intenzivních chovech lepší hospodářské výsledky. Biotechnologie AquaBioTop se postupně prosazuje jako součást bio manipulace v chovných rybnících.

Produkt: AquaBioTop

Výhody: Jednoduchá aplikace přípravku, využití látkového znečištění na primární a sekundární produkci ryb, snížení dávek krmení.

Chovná ryba obrázek